Hệ thống chăm sóc khách hàng VIP

Bảng cấp bậc VIP hiện tại

STT Cấp VIP Mốc nạp
1 Hội viên Cam Từ 1.000.000 Đĩnh trở lên
2 Hội viên Hồng Từ 800.000 Đĩnh đến 999.900 Đĩnh
3 Hội Viên Tử Từ 500.000 Đĩnh đến 799.900 Đĩnh
4 Hội Viên Lam Từ 300.000 Đĩnh đến 499.900 Đĩnh
5 Hội Viên Lục Từ 200.000 Đĩnh đến 299.900 Đĩnh
6 Hội Viên Bạch Từ 100.000 Đĩnh đến 199.900 Đĩnh

♦ Thời gian hiệu lực cấp độ VIP của Khách hàng là 1 tháng kể từ khi có tổng kết cấp VIP của tháng đó .

♦ Danh sách VIP sẽ được cập nhật 1 tháng 1 lần vào ngày 01 dương lịch .

♦ Sở hữu cấp độ VIP nào, bạn sẽ được nhận ưu đãi và quà VIP tương ứng.

♦ Cấp độ VIP của Khách hàng có thể thay đổi theo mốc ĐĨNH nạp vào game trong tháng. Chi tiết xin vui lòng xem quy định về cách tính cấp độ VIP .