Hệ thống chăm sóc khách hàng VIP

Cách thức tính cấp VIP

Cấp VIP mới sẽ được cập nhật vào ngày đầu tiên mỗi tháng, quý Khách hàng có thể đăng nhập trang Hỗ trợ VIP thường xuyên để kiểm tra cấp VIP của mình. Ngoài ra, BQT sẽ đưa ra các quy định riêng về việc duy trì, thăng cấp, giáng cấp VIP:

Duy trì cấp VIP

♦ Mỗi tháng, KH phải có mức nạp vào game đạt 5% so với mốc nạp thấp nhất của cấp VIP mình đang sở hữu.  

VD : Hội Viên Bạch phải có mức nạp  5% mốc nạp thấp nhất = 5% x 100.000 Đĩnh = 5000 ĐĨNH

♦ Riêng Hội Viên Cam, mức nạp duy trì là 10% của 1.000.000 Đĩnh (tức 100.000 ĐĨNH/tháng)

♦ Tài khoản game của KH phải hoạt động liên tục trong vòng 2 tháng gần nhất 

Thăng cấp VIP

♦ Trong tháng khi khách hàng có mức nạp ĐĨNH vào game vượt mốc cấp VIP hiện tại sẽ được thăng cấp VIP, với điều kiện trong tháng đã đủ phí duy trì cấp VIP đang sở hữu
♦ Nếu tổng mốc nạp của bạn đủ vượt cấp nhưng không đủ phí duy trì trong tháng vẫn sẽ bị giáng cấp .

Giáng cấp hạng VIP

♦ Một Khách hàng sẽ bị giáng cấp khi không nạp đủ phí duy trì Vip trong tháng. Riêng cấp VIP Bạch Thủy Tinh nếu không đủ phí duy trì trong tháng sẽ chuyển thành khách hàng thường
♦ Không hoạt động liên tục trong 2 tháng     
♦ Vi phạm nghiêm trọng các quy định khi chơi game hoặc quy định dành cho thành viên VIP, theo quyết định của Nhà phát hành DUO