Hệ thống chăm sóc khách hàng VIP

Thông tin chương trình

Chương trình Tri ân Hội Viên Ngạo Kiếm Vô Song được xây dựng nhằm trì ân những khách hàng thân thiết đã có những đóng góp cũng như gắn bó với Ngạo Kiếm Vô Song trong thời gian dài vừa qua.

Giới thiệu

♦ Đối tượng tham gia : Tất cả tài khoản DUO có chuyển đổi Đĩnh sang vàng trong game Ngạo Kiếm Vô Song.

♦ Nội dung : Căn cứ vào các mốc quy đổi Đĩnh của tài khoản sang vàng trong game Ngạo Kiếm Vô Song, hệ thống sẽ phân chia thành các cấp Hội Viên (06 cấp) khác nhau. Nếu đủ điều kiện trở thành Hội Viên NKVS, khách hàng sẽ nhận được các phần quà ưu đãi hàng tháng.

Điều kiện để trợ thành Hội Viên Ngạo Kiếm Vô Song

♦ Khách hàng sở hữu tài khoản thuộc hệ thống của DUO (Tài khoản được đăng ký tại : https://id.duo.vn/)

♦ Giai đoạn 1:  Từ 12/08/2013 đến 30/09/2015: có mức chi phí nạp vào game Ngạo Kiếm Vô Song tối thiểu là 100.000 Đĩnh

Giai đoạn 2: Từ 30/09/2015 đến hiện tại: Có mức nạp Đĩnh vào game tối thiểu 100.000 Đĩnh/tháng

♦ Các tài khoản không vi phạm quy định của NPH, có thời gian hoạt động tối thiểu 3 tháng gần nhất.

Các cấp Hội Viên Ngạo Kiếm Vô Song

♦ Hội Viên được chia làm 06 cấp dựa trên mức chi phí nạp vào game NKVS.

♦ Thời gian xét cấp Hội Viên : đến 23h59 ngày cuối mỗi tháng

♦ Quyền lợi của Hội Viên : Nhận được 01 số vật phẩm ưu đãi hàng tháng tương ứng với mỗi cấp Hội Viên.

Duy trì cấp VIP

♦ Mỗi tháng, KH phải có mức nạp vào game đạt 5% so với mốc nạp thấp nhất của cấp VIP mình đang sở hữu.  

VD : Hội Viên Bạch phải có mức nạp  5% mốc nạp thấp nhất = 5% x 100.000 Đĩnh = 5000 ĐĨNH

♦ Riêng Hội Viên Cam, mức nạp duy trì là 10% của 1.000.000 Đĩnh (tức 100.000 ĐĨNH/tháng)

♦ Tài khoản game của KH phải hoạt động liên tục trong vòng 2 tháng gần nhất 

Thăng cấp VIP

♦ Trong tháng khi khách hàng có mức nạp ĐĨNH vào game vượt mốc cấp VIP hiện tại sẽ được thăng cấp VIP, với điều kiện trong tháng đã đủ phí duy trì cấp VIP đang sở hữu
♦ Nếu tổng mốc nạp của bạn đủ vượt cấp nhưng không đủ phí duy trì trong tháng vẫn sẽ bị giáng cấp .

Lưu ý : Thời gian hiệu lực không áp dụng cho các tài khoản bị rớt cấp. Khi tài khoản được thăng cấp Hội viên, thời gian hiệu lực sẽ được tính lại từ đầu theo quy định đối với cấp Hội viên đó đạt được. Ví dụ : Tài khoản Hội viên Lam có thời gian Hiệu lực 3 tháng, sau đó nạp đạt mốc thăng tới Cấp hội viên Tử thì thời gian hiệu lực cho cấp Hội viên tài khoản này sẽ là 1 tháng đối với Cấp Tử. Nếu bị rớt lại cấp Lam, thì sẽ không được tính Thời gian hiệu lực.

Thời gian tổng kết danh sách Hội Viên và tiến hành trao thưởng

♦ Tháng đầu tiên của chương trình (Tháng) : Có mức chi phí nạp vào game NKVS tính từ đầu cho đến ngày 30/09/2015

♦ Các tháng tiếp theo của chương trình : Có mức chi phí nạp vào game NKVS tính từ ngày 01 mỗi tháng đến ngày 30 hoặc 31 đối với các tháng bình thường và đến ngày 28 hoặc 29 đối với Tháng 2.

♦ Thời gian nhận thưởng : Nhận thưởng từ ngày 05 đến hết tháng

Để tri ân những khách hàng đã có những đóng góp cho Ngạo Kiếm Vô Song trong thời gian qua. Những tài khoản đã tiến hành nạp tiền vào game Ngạo Kiếm Vô Song từ ngày ra mắt game (12/08/2013) cho ngày 30/9/2015, hệ thống sẽ dựa vào số tiền mà tài khoản khách hàng đã quy đổi vào game NKVS ứng với 01 trong 06 cấp hội viên mà BQT đã đưa ra sẽ nhận được một gói quà tương ứng với cấp độ và hiệu lực của cấp hội viên đó.

Lưu ý

♦ Khách hàng tiến hành nhận Gói vật phẩm ưu đãi tại trang http://vip.duo.vn/nhan-qua.html

♦ Thời gian nhận thưởng các vật phẩm ưu đãi từ ngày 05 đến hết tháng

♦ Trong 1 chu kỳ tháng : Các vật phẩm ưu đãi của tháng trước chưa nhận thì sang tháng sau sẽ không được nhận.

♦ Trong 1 chu kỳ tháng: Mỗi cấp độ Hội Viên, tài khoản chỉ có thể nhận quà trong game tối đa 01 lần/tháng.

♦ Trong 1 chu kỳ tháng: Hội viên chỉ nhận được ở mức ưu đãi cao nhất Khi đạt cấp độ Hội viên cao nhất. Ví dụ: Tài khoản đang là Hội Viên Cam của NGẠO KIẾM VÔ SONG sẽ chỉ nhận được bộ vật phẩm ưu đãi của Hội viên Cam, không thể nhận được các mức thấp hơn.