Hệ thống chăm sóc khách hàng VIP

Hướng dẫn nhận quà Ưu đãi mới

Hiện tại, Site VIP đã được hoàn tất với đầy đủ chức năng nhằm đảm bảo sự tiện ích cho quý Khách Hàng khi tham gia trải nghiệm chương trình Ưu Đãi VIP

Nay BQT xin gửi các bước hướng dẫn nhận quà để quý khách hàng nắm rõ các thao tác như sau:

Bước 1Đăng nhập tài khoản nằm trong danh sách VIP tại site: http://vip.duo.vn/

Bước 2Sau đó click chuột vào tab “Nhận quà”, chọn server, nhân vật và thời gian nhận quà: